Δικτυώσεις – Συνεργασίες

Η Σπείρα Γης είναι μέλος στους εξής συλλογικούς φορείς/οργανισμούς
- Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΝΚΑΛΟΚΕΜ)
- Κοινοπραξία ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕ
- Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Στήριξης Γυναικών (WINNET Europe)

Όνειρό μας η παρουσία του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον με σεβασμό και θετική δράση, παντρεύοντας παλαιά γνώση με μια νέα, φρέσκια οπτική.

Επικοινωνία

Σπείρα Γης | Κοινωνικός Συνεταιρισμός

Μεγάλου Αλεξάνδρου 77, Σφενδάμη Πιερίας, 60066

6972221922, 6949339186

23510 85140

contact@speiragis.gr

www.speiragis.gr

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA